Партерно уређење јавних површина у новоизграђеној вези Блока „Партизан“ и улице Цара Лазара

Блок ПартизанУ складу са програмом рада за 2014. годину ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ , у току је извођење грађевинских радова на изградњи атмосферске канализације, паркинга, пешачких стаза и јавне расвете, за потребе новоизграђеног дела.  

Извођач радова је Пут Инвест , а укупна вредност радова износи 6.000.000,00 динара

 

Рок завршетка радова је крај новембра месеца.

Изградња колектора атмосферске канализације у улици Кумановској

КумановскаДруга деоница за коју се изводе радови на изградњи атмосферске канализације у Кумановској улици је веза Банатске са изливниом грађевином на каналу Сајловац, укупне дужине 300м.


Извођач радова је такође Пут Инвест, а вредност инвестиције износи око 3.500.000,00 динара.

Рок за завршетак је крај новембра месеца.

Завршетком ових инвестиција се решава одвођење атмосферских вода са тог сливног подручја.

 

За обе инвестиције пројектну документацију је радило ЈП„Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“

ПОСЕТИТЕ:

 

КОНТАКТ:

ЈП "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија

direkcija@direkcijabp.rs
тел.   +381 21 7551 000
факс. +381 21 7551 019