Почела са радом нова интернет презентација ЈП "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка"

Sample image

14. јула 2014. године почела је са радом нова интернет презентација Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка". Грађани овом презентацијом добијају нове врсте сервиса, а услуге и интеракција дирекције би требало да буду на знатно већем нивоу.


Основни циљ нове презентације је побољшање квалитета и брзине услуге Дирекције, као и доступност информација од општег значаја.

Неке од новина интернет презентације, која ће сигурно знатно помоћи крајним корисницима, су лака и брза пријава оштећења и кварова, оптимизован преглед комплетне планске документације (просторни планови: рефералне карте и  шеме насеља и урбанистички планови: планови генералне регулације и планови детаљне регулације) путем интерактивних мапа и доступност свих информација везаних за јавне набавке ЈП "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка".

 

ПОСЕТИТЕ:

 

КОНТАКТ:

ЈП "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија

direkcija@direkcijabp.rs
тел.   +381 21 7551 000
факс. +381 21 7551 019