РЕАЛИЗАЦИЈA ЗАПОЧЕТИХ ПОСЛОВА ЗА НОВЕМБАР 2015.

Ребалансом општинског буџета из новембра месеца 2015.  године, Јавном предузећу Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка за потребе рехабилитације оштећених путева, до краја године су опредељена додатна средства у висини од  8.100.000,00 динара. Овај износ је утрошен за пресвлачење  оштећених деоница по приоритетима, а радови су до сада изведени у Месној заједници Челарево на санацији колотрага и великих оштећења у улици Младена Стојановића , укупне површине 1200м2, као и радови и на рехабилитацији саобраћајнице у  улици Живојина Мишића од улице Жарка Зрењанина до улице Светозара Милетићау дужини од 645 метара. Извођач радова на рехабилитацији саобраћајница на обе локације је „Пут Инвест“ из Сремске Каменице.

Према уговору за опремање јавних површина са изградњом пратећих објеката на територији општине Бачка Паланка, до краја месеца планира се санација атмосферске канализације и одводних јаркова у улицама Светосавска и Цара Лазара у Парагама у дужини 2.250 метара Вредноста радова је око 3.500.000,00 динара нето.

Од уговорених обавеза пренесених из 2014. године ,ЈП Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка  од 18.11. до 01.12. 2015. планира изградњу изливне грађевине и постављање цеви фи 1000 мм у улици Светозара Милетића у Бачкој Паланци. Укупна вредност радова износи 1.500.000,00 динара, а извођач радова доо„Пут Инвест“ ПЗП Бачки Петровац.

Када је  у питању јавна расвета као један од горућих проблема инфраструктуре самог градског језгра, Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Бачка приводи крају планирану уградња стубова јавне расвете у улици Краља Петра Првог од Шафарикове до Гундулићеве и у Банатској 2 на локацији иза геронтолошког центра. Укупна вредност радова на износи око 8.000.000,00 динара, а извођач радова  је „Лукс електро“ .

До краја грађевинске сезоне извршиће се санација пешачких стаза у насељима, а у складу са захтевима Месних заједница у просеку око 1200м2 у Младенову  са  делом улице Младена Стојановића и Краља Петра ,те Силбашу у  улици браће Новаков и део улице Николе Тесле затим Карађорђеву са делом улице Краља Петра и Иве Андрића као и радови у Парагама, на  делу улице Краља Петра и Цара Лазара. У Бачкој Паланци се планира санација пешачких стаза у улици Живојина Мишића од Амбуланте „Стари град“  до улице Светозара Милетића. Вредност радова је 10.000.000,00 динара (за сваку локацију по 2 милиона) .Извођач радова доо„Пут Инвест“ ПЗП Бачки Петровац.