ОСНИВАЧКИ АКТ

Овде можете прегледати и преузети
Оснивачки акт јавног предузећа Јавног предузећа "Стандард" Бачка Паланка правног наследника ЈП "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка"